1
Magyarországi vásárlóink részére Általános Szerződési Feltételek
A webáruház üzemeltetője:
Stílus és Harmónia Kft.
Levelezési cím: Hancz Marianna, 1126 Budapest, Dolgos utca 2/6B.
E‐mail: info@szepsegterapeuta.hu
Telefon: +36 20 339 3399
Székhely: 9024 Győr, Répce u 20.
Cégjegyzékszám: 01‐09‐892242
Adószám: 14174306-2-42

1. BEVEZETÉS
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a Stilus és Harmónia Kft. (mint ”Eladó”) és a Stílus és Harmónia Kft. szolgáltatását igénybe vevő személy (mint ”Vevő”) között telefonon, vagy a www.szepsegterapeuta.hu (”Weboldal”) webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkoznak.
2. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
a.) Online rendelés esetén:
A www.szepsegterapeuta.hu Weboldalon a vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a következő adatait kell megadnia a szolgáltatás igénybevételéhez: teljes név, szállítási cím, e‐mail cím, telefonszám (ezek kötelező adatok), majd opcionálisan születési év, megjegyzés.
A megadott adatok valóságát Eladó nem ellenőrzi, és a valótlan vagy hibás adatokból eredő következményekért, károkért vagy költségekért mindenfajta felelősséget kizár. Eladó fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy megrendelés annak feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, az abban szereplő adatokat ellenőrizze, ill. a szerződéstől elálljon.
A vásárlás a „Rendelés” menüpont alatt, a személyes adatok kitöltése, a kért termék/csomag kiválasztása és a rendelési mennyiség megadása után történik. Az adatok kitöltése után tájékoztatjuk a rendelés teljes, postaköltséggel növelt végösszegéről. Rendelését a „Megrendelem!” gomb megnyomásával tudja elküldeni részünkre. A „Megrendelem” gomb megnyomásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot is.
A webáruház szolgáltatásait kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy veheti igénybe, aki a fentiekben írt regisztrációval és rendeléssel elfogadja a jelen ÁSZF‐ben foglalt valamennyi feltételt és előírást.
A rendelés elfogadásáról a honlapon „Köszönjük a vásárlást!” üzenettel haladéktalanul tájékoztatjuk, illetve a visszaigazolást elektronikus formában a személyes adatoknál a megadott email címre is elküldjük legkésőbb a rendeléstől számított 24 órán belül.

Amennyiben megrendeléséről nem kap a fent említett módon és határidőben visszaigazolást kérjük, próbálja meg újraküldeni rendelését figyelve az adatok pontos kitöltésére, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Minden vásárlót ügyfélszolgálatunk 24 órán belül telefonon visszahív az adatok egyeztetése végett.
A telefonos beszélgetés alkalmával lehetősége van a rendelés módosítására, pontosítására. Munkatársunkkal történő beszélgetését rögzítjük.
Rendelése a telefonos beszélgetés és szóbeli megerősítés után minősül csak valós vásárlásnak.
b.) Telefonos rendelés esetén:
Telefonos munkatársainknál történő megrendelés esetén munkatársunk felveszi személyes adatait, a szállítási címet, egyezteti a megrendelni kívánt terméket, a rendelési mennyiséget, tájékoztatja a postaköltséggel növelt végösszegről, a szállítás várható idejéről. Munkatársunkkal történő beszélgetését rögzítjük.
c.) A rendelés közös szabályai:
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a webáruház ügyfélszolgálata erről a Vevőt a rendelés feldolgozásakor azonnal tájékoztatja, valamint a termék elérhetőségének várható időpontjáról is.
A szerződés internetes megrendelés esetén a megrendelés telefonos visszaigazolásakor, telefonos  megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre, a teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés vagy online vásárlás esetén a termék vásárló által történő átvétele.
A megrendelés elküldésével, valamint az arra adott visszaigazolással létrejövő megállapodás interneten/távollevők között kötött, írásban létrejött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan visszakereshető. Eladó az így létrejött megállapodásokat 8 évig őrzi meg.
3. ÁRAK
A Weboldalon szereplő árak forintban értendőek és tartalmazzák a 27% Áfát. A termékek Weboldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azt Eladó mindig a rendelés visszaigazolásában jelöli meg Vevő részére.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft‐os vagy “1” Ft‐os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
4. SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS
Eladó a megrendelt termékek teljes vételárának kifizetéséig a termék tulajdonjogát fenntartja.
A termék átvétele házhozszállítással, postai kiszállítás útján történik. A csomag kiszállítására megrendeléstől számított 5 munkanapon belül lehet számítani. A kereslet megnövekedése miatt előfordulhat ennél hosszabb szállítási idő, erről telefonos munkatársaink megrendeléskor előzetesen tájékoztatják.
A csomagok kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi.
A kiszállítás munkanapokon 8‐17 óra között történik. Amennyiben nem tudja átvenni a csomagot, vagy a futár érkezésekor éppen nincs otthon, lehetősége van a kézbesítési kísérlet után 10 napon belül a lakóhelyéhez legközelebb eső kijelölt postahivatalban átvenni csomagját. Erről a futár minden esetben írásos értesítést hagy postaládájában.
Amennyiben Ön dolgozik, javasoljuk, hogy szállítási címnek munkahelyét adja meg, ahol át tudja venni csomagját munkaidőben is.
Ha ugyanazon Vevőtől azonos naptári napon több különálló megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
Fizetés a csomag átvételekor készpénzben a futárnál történik. A végösszeg tartalmazza a kiszállítás díját is, így a végösszegen felül Önnek semmilyen más költsége nincs.

Személyes átvételre is van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A termék árát előre utalással vagy a személyes átvételkor készpénzben van lehetőség.
5. ELÁLLÁS JOGA
A 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Kézhezvételnek a futártól való‐, vagy a postán történő átvétel napját értjük.
A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni. Megbontott csomagra az elállási jog nem érvényesíthető.
Elállás esetén a termék kifizetett vételárát és a postaköltséget az elállási nyilatkozat eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül visszatérítjük postai úton, csekk formájában. A vételáron felüli költségeket, mint például az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vásárló köteles viselni.
A terméket az alábbi címre küldheti vissza ajánlott levél küldeményként: 1525 Budapest, Pf. 35.
Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
6. SZAVATOSSÁG, REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE
Az Eladó szavatossági felelősségére a Ptk‐ban és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A szállítási sérülést a Vevőnek az áru átvételekor kell a futárnak jelezni és azt az átvételi elismervényen megjegyzésként feltüntetni.
A reklamációk intézése írásban, ill. telefonon történik, az info@medosan.hu e‐mail címen, valamint a TVBrands Kft. ügyfélszolgálatán, a 06(1) 5999 246‐es telefonszámon.
7. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Cégünk mindent elkövet, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékekről feltüntetett képek jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ön ténylegesen kézhez is kap, de a képek csak illusztrációk, így az eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék eltérő csomagolással kapható, mint ami a képen szerepel, de ugyanazzal a tartalommal).
A webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a szoftverproblémákra és az internet használata során felmerülő hibákra. A fentiek miatt nem vállalunk felelősséget:

• az internetes hálózatban történő bármilyen működési hiba, amely megakadályozza a webáruház folyamatos és akadálytalan működését illetőleg a vásárlást;
• bármilyen adat, elküldött vagy fogadott e‐mail elvesztése, a küldő vagy a fogadó oldalán a spam‐szűrő túlzott aktivitása miatt levélszemét mappába kerülés, és emiatt okozott késedelem vagy kiesés;
• a kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodás, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;
• a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért;
• a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő károkért, hibákért.
Amennyiben Eladó nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.
Eladó, mint a Weboldal üzemeltetője megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldalon történő vásárlás biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém‐ és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Eladó a webáruház használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vevők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Eladó a szolgáltatásait úgy nyújtja ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. Eladó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó ‐ akár előzetes értesítés nélküli ‐ szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal‐ vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.
8. SZELLEMI TULAJDON
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen ÁSZF‐t a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen ÁSZF‐ből fakadnak.
Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.
A Vevő és az Eladó kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, az Eladó által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.
Abban az esetben, ha bármi, amit Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF‐el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.
Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF‐et bármikor egyoldalúan módosítsa a Vevők megfelelő tájékoztatása mellett. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg válik hatályossá.
Eladó jogosult továbbá a szolgáltatást felfüggeszteni vagy végleg megszüntetni, ez azonban nem érintheti hátrányosan a már leadott, de még nem teljesített megrendeléseket.
Érvényes 2014. 08. 18‐tól visszavonásig.

Stílus és Harmónia Kft.

Szolgáltató

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás